ОБЕКТИ

Някои от нашите обекти.

ОБЕКТИ

Частен дом – София,
система “ЕТЕМ“, Е 52 – плъзгане с прекъснат термичен мост

Частен дом – Leuven- Белгия,
система“ЕТЕМ“, Е 39 – отваряне тип хармоника с прекъснат термичен мост

Частен дом – The USA, Rockville-Maryland,
система “ЕТЕМ“, Е 45 – отваряема система с прекъснат термичен мост

Частен дом- София, система “ЕТЕМ“,
Е 45 – отваряема система с прекъснат термичен мост

Частен дом – София,
система “ЕТЕМ“, Е 68 – масивна отваряема система с прекъснат термичен мост

Частен дом – The USA, Annapolis – Maryland,
система “ЕТЕМ“, Е 85- окачена фасадна система

Частен дом- Brno, Czech Republic,
система “ЕТЕМ“, Е 45- отваряема система с прекъснат термичен мост с обков тип „хармоника“

Частен дом – София,
система “ЕТЕМ“, Е 45 – отваряема система с прекъснат термичен мост