OB – Алуминиеви Шини

Предлагаме изработка и продажба на алуминиеви шини тип “OB”

OB – ПРОФИЛИ

размер (A x B mm) теглоg/m R
  4 x 4   *31046   43   –
  8 x 8   9165   173   –
  8.5 x 1   *30217   23   –
  10 x 1.4   30216   38   –
  10 x 2   30684   54   –
  10 x 3   17036   81   –
  10 x 5   9169   135   –
  10 x 10   9003   270   –
  11.5 x 2.5   30215   77   –
  12 x 5   9145   162   –
  12 x 6   9174   194   –
  12 x 12   9017   389   –
  15 x 2   9019   81   –
  15 x 3   11094   121   –
  15 x 4   9021   162   –
  15 x 5   9022   202   –
  15 x 6   9023   243   –
  15 x 8   9320   324   –
  15 x 10   17037   405   –
  15 x 15   17144   607   –
  16 x 3   31181   129   –
  16 x 8   9118   345   –
  17 x 2.5   30135   115   –
  17 x 4   *30683   183   –
  20 x 2   9029   108   –
  20 x 2.5   *31178   135   –
  20 x 3   9030   162   –
  20 x 4   9101   216   –
  20 x 5   9031   270   –
  20 x 6   9032   324   –
  20 x 8   9034   432   –
  20 x 10   9033   540   –
  20 x 12   17038   648   –
  20 x 15   9153   810   –
  20 x 20   9004   1080   –
  22 x 5   30625   297   –
  25 x 2   9036   135   –
  25 x 2.5   31174   169   –
  25 x 3   9037   202   –
  25 x 4   9038   270   –
  25 x 5   9039   337   –
  25 x 6   17039   405   –
  25 x 8   17040   540   –
  25 x 10   9057   675   –
  25 x 12   9041   810   –
  25 x 15   17041   1012   –
  25 x 20   17042   1350   –
  25 x 25   9201   1687   –
  30 x 1.5   30136   121   –
  30 x 2   9043   162   –
  30 x 3   9132   243   –
  30 x 4   9044   324   –
  30 x 4   9317   315   2
  30 x 5   9045   405   –
  30 x 6   9046   486   –
  30 x 8   9047   648   –
  30 x 8   9314   639   2
  30 x 10   9048   810   –
  30 x 12   9049   972   –
  30 x 15   9154   1215   –
  30 x 20   9322   1620   –
  30 x 25   17043   2025   –
  30 x 30   9294   2430   –
  31.7 x 2.4   9161   205   –
  31.75 x 4.76   9339   408   –
  35 x 2   9051   189   –
  35 x 3   9052   283   –
  35 x 4   9053   378   –
  35 x 5   17044   472   –
  35 x 6   OB035005   567   –
  35 x 8   17045   756   –
  35 x 10   30688   945   –
  35 x 15   17046   1417   –
  35 x 25   OB035009   2362   –
  35 x 35   SB035001   3307   –
  38.1 x 4.76   9340   489   –
  40 x 2   9059   216   –
  40 x 3   9061   324   –
  40 x 3.7   9318   392   1.85
  40 x 4   9062   432   –
  40 x 5   9110   540   –
  40 x 6   9105   648   –
  40 x 8   9063   864   –
  40 x 10   9064   1080   –
  40 x 12   9065   1296   –
  40 x 15   9324   1620   –
  40 x 20   9181   2160   –
  40 x 25   12384   2700   –
  40 x 30   9302   3240   –
  40 x 40   9295   4320   –
  43 x 3   *30687   348   –
  45 x 3   17047   364   –
  45 x 5   17048   607   –
  45 x 6   OB045006   729   –
  45 x 8   17049   972   –
  45 x 10   OB045004   1215   –
  45 x 15   OB045005   1822   –
  50 x 2   9070   270   –
  50 x 3   9122   405   –
  50 x 4   9071   540   –
  50 x 5   9124   675   –
  50 x 6   9113   810   –
  50 x 8   9072   1080   –
  50 x 10   9073   1350   –
  50 x 12   9143   1620   –
  50 x 15   9325   2025   –
  50 x 20   9298   2700   –
  50 x 25   17050   3375   –
  50 x 30   17051   4050   –
  50 x 40   17052   5400   –
  50 x 50   17145   6750   –
  52 x 2   *30693   281   –
  55 x 1.4   *30694   208   –
  55 x 6   OB055002   891   –
  60 x 2   9077   324   –
  60 x 3   9162   486   –
  60 x 4   17053   648   –
  60 x 5   9082   810   –
  60 x 6   9296   972   –
  60 x 8   9079   1296   –
  60 x 10   9080   1620   –
  60 x 12   9327   1944   –
  60 x 15   9328   2430   –
  60 x 20   9148   3240   –
  60 x 25   17054   4050   –
  60 x 30   17055   4860   –
  60 x 40   17056   6480   –
  65 x 6   OB065002   1053   –
  70 x 3   17057   567   –
  70 x 5   17058   945   –
  70 x 6   17059   1134   –
  70 x 8   12388   1512   –
  70 x 10   9084   1890   –
  70 x 15   17060   2835   –
  70 x 20   10796   3780   –
  70 x 25   17061   4725   –
  80 x 3   9185   648   –
  80 x 4   17062   864   –
  80 x 5   9088   1080   –
  80 x 6   9329   1296   –
  80 x 8   9198   1728   –
  80 x 10   9186   2160   –
  80 x 12   17063   2592   –
  80 x 15   9089   3240   –
  80 x 20   17064   4320   –
  80 x 25   17065   5400   –
  80 x 30   17066   6480   –
  90 x 3   OB090001   729   –
  90 x 10   17067   2430   –
  90 x 15   17068   3645   –
  91 x 3   31107   737   –
  100 x 1.5   OB100018   405   –
  100 x 3   17069   810   –
  100 x 4   9277   1080   –
  100 x 5   9128   1350   –
  100 x 6   9142   1620   –
  100 x 8   9191   2160   –
  100 x 10   9092   2700   –
  100 x 12   17070   3240   –
  100 x 15   17071   4050   –
  100 x 20   17072   5400   –
  100 x 25   17073   6750   –
  100 x 30   9278   8100   –
  106 x 2.9   30155   830   –
  120 x 5   17074   1620   –
  120 x 6   OB120010   1944   –
  120 x 10   9095   3240   –
  120 x 12   17075   3888   –
  120 x 15   17076   4860   –
  120 x 20   17077   6480   –
  125 x 15   17078   5062   –
  130 x 10   OB130001   3510   –
  140 x 10   10797   3780   –
  150 x 5   17079   2025   –
  150 x 8   12389   3240   –
  150 x 10   9166   4050   –
  150 x 15   9303   6075   –
  160 x 10   OB160002   4320   –
размер (A x B mm) теглоg/m R

EN AW-6060 [ Al Mg Si ]

EN AW-6063 [ Al Mg0.7 Si ]

EN AW-6005 [ Al Si Mg ]

Имате нужда от стандартни профили или алуминиева дограма?

Производство и търговия с алуминиеви профили и дограма

9 + 7 =